zatopiony.wrak.

7 tekstów – auto­rem jest za­topiony.wrak..

codzienność

wiesz
już nie zas­ka­kują mnie
te długie wieczory
gdy do okien
do­bijają się ćmy

a do moich oczu
łzy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 22:23

podziałów nie tworzą od­mien­ne de­cyz­je, a reak­cje na nie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2019, 17:34

każdy rozżarzo­ny pro­mień słońca otu­la mnie
tęsknotą za jesienią 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 czerwca 2019, 17:31

24

ka­wy wy­pite do połowy
niedo­kończo­ne książki w których miłość
skończyła się nagle
fil­my, których końce pisałam
reżyser­skim palcem

wszys­tkie roz­mo­wy
zgaszone
szu­miącą słuchawką

spoj­rze­nie często z uśmiechem
spóźnionym
który ciążył w kąci­kach ust
bez­senność usiana snami
w długie no­ce

myśli
nig­dy nie dot­knięte choćby końcem słów
porzu­cone na ro­gach kamienic


nieskończoności
wy­pełniłam się tobą
po brzegi 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 czerwca 2019, 14:18

fale

jes­tem kroplą
płynącą w szcze­linie

nasze serca
dwie jaskinie 

wiersz dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek • 25 maja 2019, 22:19

wytchnienie

ja 
powietrze

wy
tchnienie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 marca 2019, 23:02

słowa

le­pią mi się słowa
nie do tych języków
które dziś
rozumiem

od­dycham i plączę
powietrze

unieść się
nie umiem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 marca 2019, 15:51

zatopiony.wrak.

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zatopiony.wrak.

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 12:11zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 12:10zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st słońce rozłupa­ne jak orzech

dzisiaj, 10:35zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Pić do lus­terka, to [...]

dzisiaj, 10:34zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 10:34zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

wczoraj, 23:21.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 22:27Evulka sko­men­to­wał tek­st codzienność

wczoraj, 22:23zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st codzienność

wczoraj, 19:09zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st 5 ty­god­ni