zatopiony.wrak.

9 tekstów – auto­rem jest za­topiony.wrak..

inne miłości

lu­bię pat­rzeć w okna
w których od­bi­ja się słońce

nie domykać
szyb w samochodzie
i czuć
jak jazz wy­lewa się po szybie
na chodniki

lu­bię
na luźnych za­pis­kach męża
sta­wiać litery
wśród cen
złomu i miedzi

sie­dzieć za stajnią
w zep­su­tym sa­mochodzie
po­między płaczącą wie­rzbą
a ursusem

do­tykać wzro­kiem
do­pełniające­go się księżyca
zmrużony­mi oczami
suszyć świeże pranie
na sznurku 

wiersz dnia z wczoraj
zebrał 13 fiszek • 12 lipca 2019, 12:45

ufać wszys­tkiemu to nie wie­rzyć w nic 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 lipca 2019, 18:26

codzienność

wiesz
już nie zas­ka­kują mnie
te długie wieczory
gdy do okien
do­bijają się ćmy

a do moich oczu
łzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 czerwca 2019, 22:23

podziałów nie tworzą od­mien­ne de­cyz­je, a reak­cje na nie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 czerwca 2019, 17:34

każdy rozżarzo­ny pro­mień słońca otu­la mnie
tęsknotą za jesienią 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 czerwca 2019, 17:31

24

ka­wy wy­pite do połowy
niedo­kończo­ne książki w których miłość
skończyła się nagle
fil­my, których końce pisałam
reżyser­skim palcem

wszys­tkie roz­mo­wy
zgaszone
szu­miącą słuchawką

spoj­rze­nie często z uśmiechem
spóźnionym
który ciążył w kąci­kach ust
bez­senność usiana snami
w długie no­ce

myśli
nig­dy nie dot­knięte choćby końcem słów
porzu­cone na ro­gach kamienic


nieskończoności
wy­pełniłam się tobą
po brzegi 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 czerwca 2019, 14:18

fale

jes­tem kroplą
płynącą w szcze­linie

nasze serca
dwie jaskinie 

wiersz dnia z 18 czerwca 2019 roku
zebrał 15 fiszek • 25 maja 2019, 22:19

wytchnienie

ja 
powietrze

wy
tchnienie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 marca 2019, 23:02

słowa

le­pią mi się słowa
nie do tych języków
które dziś
rozumiem

od­dycham i plączę
powietrze

unieść się
nie umiem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 marca 2019, 15:51

zatopiony.wrak.

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zatopiony.wrak.

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

dzisiaj, 06:17zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Racje są głodo­we, praw­da [...]

wczoraj, 20:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 19:05.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 17:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 14:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 11:14sprajtka sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st inne miłości

13 lipca 2019, 11:19Strange one sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]

13 lipca 2019, 11:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]