zatopiony.wrak., teksty z maja 2019 roku

1 tekst z ma­ja 2019 ro­ku – auto­rem jest za­topiony.wrak..

fale

jes­tem kroplą
płynącą w szcze­linie

nasze serca
dwie jaskinie 

wiersz dnia z 18 czerwca 2019 roku
zebrał 15 fiszek • 25 maja 2019, 22:19

zatopiony.wrak.

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zatopiony.wrak.

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

dzisiaj, 06:17zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Racje są głodo­we, praw­da [...]

wczoraj, 20:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 19:05.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 17:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 14:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 11:14sprajtka sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st inne miłości

13 lipca 2019, 11:19Strange one sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]

13 lipca 2019, 11:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]