zatopiony.wrak., myśli

3 teksty (myśli) – auto­rem jest za­topiony.wrak..

ufać wszys­tkiemu to nie wie­rzyć w nic 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 lipca 2019, 18:26

podziałów nie tworzą od­mien­ne de­cyz­je, a reak­cje na nie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 czerwca 2019, 17:34

każdy rozżarzo­ny pro­mień słońca otu­la mnie
tęsknotą za jesienią 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 czerwca 2019, 17:31

zatopiony.wrak.

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zatopiony.wrak.

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

dzisiaj, 06:17zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Racje są głodo­we, praw­da [...]

wczoraj, 20:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 19:05.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 17:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 14:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 11:14sprajtka sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st inne miłości

13 lipca 2019, 11:19Strange one sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]

13 lipca 2019, 11:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]