zatopiony.wrak., ulubione teksty

1607 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Chwila na wieczornej plaży

Si­nieje horyzont
chmurę przeszy­wa jas­kra­wa igła
słońce jęzo­rem liże fale
jest miedź
przep­la­tana sreb­rnym wiatrem
i rozciągnięta
między szep­ta­mi czasu

Morze przestworzem
do stóp pada
wy­rywa piach słonym pachwi­nom brzegu
i ok­raszo­na dalą para
czer­ni się w blasku
drgające­go zmierzchu

Styg­nie prze­wiany piach
wiatr gra w bez­kre­su rondlach
na schyłku nieba... 

wiersz • wczoraj, 15:08

Kadr dworcowy

Automat
z pod­bi­tym okiem
kawą splunął mi
pod nogi

Wiatr z rąk
wyr­wał mu kubek
sztuczny jak uśmiech sprzedawcy

Na dworcu
syl­wetki ludzi
szare
mi­mo ko­loro­wych kurtek
i płaszczy
Bóg im nadzieję posmarował
na świeżym chlebie
gru­bo masłem

Już jedzie
żółty pociąg... 

wiersz • 12 lipca 2019, 12:16

Ostoości

Pływają sny
me­duzy pu­fają w niebo
rodzi się dzi­ki świat
pow­leczo­ny ru­dym oddechem
w którym umarło echo 

wiersz • 7 lipca 2019, 23:20

Taka oto cisza

Ludzie z różny­mi ce­lami
przychodzą na świat

Ja z mucha­mi w oddechu
ciężko kaszlę
w ta­pice­rowa­ne niebo

Nie uwierzycie
ale z te­go nieba
zwi­sają no­gi świętego
ma poobi­jane kostki
a sto­py czar­ne od węgla

Niektórzy klęczą i szepczą
gdyż zdarzył się cud
mają kon­serwy w kieszeniach
a w oczach bez­kres­ny głód... 

wiersz • 25 czerwca 2019, 08:39

Papierowa teczka

Ona zaw­sze miała
w oczach nostalgię
to­rebkę ze skazą
i płaszcz pod­szy­ty wiatrem

Drob­na jak biedronka
ale z bius­tem figlarnym
przed wejściem do biura
szmin­ko­wała usta
by kierow­nik się napatrzył

Wczo­raj pod­pi­sała umowę
na cały etat w korporacji
szef wy­maga pończoch
i pra­cy po kolacji

Przy­jechała z Ukrainy
i tak się złożyło
że szef na now­szy model
chce zmienić żonę zużytą... 

wiersz • 20 czerwca 2019, 08:25

Sam

Przyszła noc
w zle­wie od­dychają łyżeczki

po ka­wie ślad
na kuchen­nym blacie
czaj­nik, chleb z makrelą
i cisza

czar­na noc
prze­bita gwoździem
miej­skiej latarni 

wiersz • 18 czerwca 2019, 23:49

Wieczorna myśl

Może te­raz śpisz
wy­liza­na blas­kiem księżyca
jeszcze w poświacie zmęczona
sub­telna tęsknoto... 

wiersz • 14 czerwca 2019, 23:06

Ukraiński obraz w pamięci zawieszony

Wu­jek Bo­rys z Pawłówki
miał w pas­ki szelki
spod­nie na kant
koszulę w kratkę
i jak ele­gant żył we wsi

Do piwza­wodu z bańką szedł
choć sa­mogon pędził i był niezależny
trzy­mał mnie za rękę puszczając dym
w błękit­ne niebo
i dum­nie pierś prężył

W kios­ku ku­pił mi chle­bowy sok
i cias­tko z luk­rem pachnące wilgocią
uk­raińska ma­lut­ka wieś
sta­wała się słodką dobrocią

W piwza­wodzie wu­jek był figurą
a pi­wo brał po znajomości
wra­całem z nim krętą dróżką
przez kładkę
obok ogródków działkowych... 

wiersz • 11 czerwca 2019, 23:11

?

Poez­ja to ptak
które­mu nieśmiałość
po­malo­wała skrzydła

Czas tak szyb­ko mija
w pal­cach roz­gniata ciszę
bieg­niemy między sza­rymi domami
wy­nosi­my w pośpie­chu śmieci
tam modlitwa
mi­jany na krzyżu Jezus
szep­czący
" Boże cze­muś mnie opuścił?"
star­sza ko­bieta drżącą ręką
przeżeg­nała się skrycie
sklep
autobus
obiad i kawa
pi­wo kanapa
a gdzie chwi­la spokoju
i ko­loro­wa rogatka... 

wiersz • 3 czerwca 2019, 22:45

Zdjęcie.

Bóg wzrusza ramionami
w mecha­nicznym obrazku
kręcą się tryby
drga pajęczyna

Za­kon­ni­ce ok­ry­te we­lona­mi w refektarzu
spożywają sny
i nie­chluj­nie ma­lują usta
szminką pełną re­wolu­cyj­nej krwi

Na ko­minie przy­siadł bocian
a na słupie drugi
idzie procesja
ktoś niesie krzyż
sznur za nim ciągnie się długi

wiersz • 1 czerwca 2019, 18:05
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu